fbpx

Splošni pogoji poslovanja 

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo e-naslov info@e-skiroji.si in telefon 031/651-760.

Pogoji poslovanja

Pogodba med ELEKTRO PRISELAC JOžE PRISELAC S.P. DRSKA 64

8000 NOVO MESTO

(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) in

kupcem

(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:

 • “kupec” – fizična ali pravna oseba, ki na spletnem mestu ponudnika kupi izdelke iz asortimana ponudnika
 • “obiskovalec” – fizična ali pravna oseba, ki se nahaja na spletnem mestu ponudnika
 • “osebni podatki” – podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

1. Splošno

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno trgovino e-skiroji.si (v nadaljnem besedilu »spletna trgovina«) upravlja ponudnik.

S temi splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje ponudnika na spletni trgovini, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika/kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini.

Dostavo izdelkov po poslanem povpraševanju preko spletne strani e-skiroji.si, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku spletne strani.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave dostopne na spletni strani ponudnika.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani e-skiroji.si.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu vselej na voljo naslednje informacije:

 • podatki o identiteti ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (naslov elektronske pošte, telefon);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov storitev iz ponudbe spletne trgovine (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
 • informacije o dostopnosti izdelkov storitev iz ponudbe spletne trgovine (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika);
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno in izrecno zahtevo kupca;
 • informacije o postopku ob pritožbi, vključeno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s

S poslanim povpraševanjem kupec izjavlja:

da je v skladu z zakonom starejša/starejši od 18 let; da mu ni vzeta poslovna sposobnost.

2. Cene

Povpraševanje po izdelkih in informiranje poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke si obiskovalec lahko ogleduje na seznamu izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot “Spletne cene”. Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene na ponudnikovi spletni stran se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži. Morebitne posebne/nižje cene so lahko na spletni strani posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje povpraševanja kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano povpraševanje prejel informacijski sistem ponudnika.

Vse cene na spletni strani so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene na spletni strani, se spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (se strinja s prejeto ponudbo). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

3. Dostava in prevzem blaga

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in cenikom, objavljenim na spletni stran.

Pogodbeni partner ponudnika za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Ponudnik si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 5 delovnih dni od dogovora med kupcem in prodajalcem za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri/dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

4. Plačila

Ponudnik uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne strani, ki se določijo v dogovoru s prodajalcem (e-skiroji):

plačilo po povzetju

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko spletne trgovine ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletni obrazec povpraševanja, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom. Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa in sicer za čas/rok potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

5. Garancija

Garancijo za izdelke in reklamacijo izdelkov, ponudnik zagotavlja v skladu s pozitivno zakonodajo RS.

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi originalnega računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima. Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri ponudniku. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom.

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Ponudnik bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik v dveh izvodih, enega prejme kupec. Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se napiše v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo na elektronski naslov e-skiroji.si.

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov info@e-skiroji.si oziroma telefon 031/651-760.

6. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

7. Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke uporabnika/uporabnikov ter podatke o nakupnih navadah kupca/kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob povpraševanju. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in kupcev), skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine, pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je ponudnik in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb

ponudnik lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v spletni trgovini ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na spletni trgovini je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov ponudniku na kontaktni elektronski naslov info@e-skiroji.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov ponudniku v roku za odstop od

kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov ponudniku.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti ponudniku nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Možnost vračila ne velja, če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat.

Za vrnjene izdelke ponudnik uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma izkoriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Izkoriščeni darilni bon ponudnik vrne v obliki dobropisa.

9. Piškotki in IP naslovi

Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Ponudnik lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Ponudnik lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne strani.

10. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po telefonu ali po elektronski pošti, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi prikazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel Elektro Priselac, v Novo mesto, dne 1.12.2017


GARANCIJSKI LIST

 1. Ponudnik (pooblaščeni uvoznik, dobavitelj, serviser)

ELEKTRO PRISELAC

JOžE PRISELAC S.P. DRSKA 64

8000 NOVO MESTO gsm 031/651-760

www.e-skiroji.si info@e-skiroji.si

 1. Podatki proizvajalca

KOOWHEEL Shenzhen Jomo Electronic Co, Ltd.

Shenzhen – China www.koowheel.com

 1. Garancijska doba

24 mesecev na električni skiro / 6 mesecev na baterijo

Kupec lahko uveljavlja garancijo le ob predložitvi originalnega računa ali garancijskega lista.

V nasprotnem primeru ni upravičen do popravila v skladu z garancijskimi pogoji. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancijski servis velja izključno za izdelke kupljene pri Elektro Priselac s.p. ali preko spletne strani www.e-skiroji.si.

Čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele: 3 (tri) leta po izteku osnovne garancije.

 1. Izjava o skladnosti

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku (kupcu).

Proizvajalec ne jamči za okvare, ki so nastale, ker kupec izdelka ni uporabljal v skladu s priloženimi navodili.

5.

 

PODATKI PRODAJALCA:                                                                                                     

 

DATUM NAKUPA:                                                                                                             

 

MODEL:                                                                                                                           

 

SERIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA:                                                                                           

 

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:                                                                                           

error: Vsebina je zaščitena